PSW uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II-go stopnia

Uchwałą nr 26/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II-go stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska od roku akademickiego 2019/2020.

Tradycja przygotowania nauczycieli do kształcenia w języku angielskim w Białej Podlaskiej sięga 30 lat, początkowo w ramach Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, a od roku 2000 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II (obecnie PSW). Do tej pory kształciliśmy wyłącznie na poziomie licencjackim, jednakże ze względu 
na aspiracje naszych absolwentów, którzy w większości kontynuują studia oraz z uwagi 
na dynamiczny rozwój Uczelni, zdecydowaliśmy się, w oparciu o własną kadrę, opracować program studiów magisterskich – kierunek Filologia angielska.
Podjęcie kształcenia na tym kierunku i uzyskanie stopnia magistra umożliwi absolwentom studiów I-go stopnia oraz nauczycielom pracującym w szkołach podstawowych i przedszkolach, zdobycie pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Natomiast osoby niezainteresowane kwalifikacjami nauczycielskimi mogą zdobyć tytuł magistra filologii angielskiej i zgłębić wiedzę o języku, literaturze 
oraz kulturze krajów anglosaskich.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób już pracujących (w tym nauczycieli) i daje możliwość kształcenia na studiach stacjonarnych w ramach indywidualnego programu studiów. 
Takie działanie umożliwia pogodzenie pracy zawodowej z jednoczesnym podnoszeniem kwalifikacji. Nie do przecenienia jest fakt, że taki sposób kształcenia (IPS) odbywa 
się niedaleko miejsca pracy i zamieszkania oraz jest bezpłatny.

Pragniemy zaznaczyć, iż planom rozwoju oferty edukacyjnej towarzyszą inwestycje 
w zaplecze dydaktyczne Zakładu Neofilologii. W ubiegłym roku Zakład wzbogacił się w dwa cyfrowe laboratoria językowe wyposażone w tablice interaktywne oraz system audiowizualny, umożliwiające wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego 
w uczeniu się i nauczaniu języka angielskiego. Zwiększyła się także liczba sal językowych,
co podnosi komfort studiowania oraz spędzania czasu na Uczelni.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej i wyboru Państwowej Szkoły Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, która od 3 lat 
z rzędu jest na pierwszym miejscu w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych miesięcznika Perspektywy.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza