Szczyt Zdrowia w Janowie Podlaskim – leczenie i diagnostyka chorób zakaźnych


Już w dn. 24-25.10.2019 w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim odbędzie się organizowana przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej konferencja otwarcia projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym” równocześnie z zaplanowanym w tych dniach w Białej Podlaskiej V Polsko-Białoruskim Szczytem Zdrowia.

Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Udział w konferencji przewidzieli nie tylko pracownicy obu szpitali partnerskich, również specjaliści środowisk medycznych obu krajów, przedstawiciele władz lokalnych oraz inni zaproszenie goście.

W związku z planowaną tematyka projektu tj. leczenia i diagnostyki chorób zakaźnych na polsko-białoruskim pograniczu jeden z paneli dyskusyjnych podczas Szczytu Zdrowia poświęcony będzie tej tematyce, a uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się również z samym projektem, działaniami projektowymi obu szpitali, jak i przyszłymi rezultatami wynikającymi z podjętej współpracy.

Konferencja pozwoli nawiązać specjalistom obydwu krajów długofalową współpracę skłaniającą do prowadzenia kolejnych wspólnych przedsięwzięć dla dobra wspólnego pacjentów szpitali i mieszkańców obszaru przygranicznego, nie tylko w rozwoju profilaktyki i niwelowania ryzyka wystąpienia chorób szczególnie zakaźnych.

Konferencja przyczyni się także do szerokiego rozpowszechnienia informacji o Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, jego celach i współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM
V POLSKO – BIAŁORUSKI SZCZYT ZDROWIA

24 PAŹDZIERNIKA 2019
10.30 – 11.00 11.00 – 11.10
11.10 – 11.20

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

WSTĘP
Jacek Kozioł – Zastępca Redaktora Naczelnego „Forum Biznesu”

OTWARCIE V JUBILEUSZOWEGO SZCZYTU ZDROWIA
Dariusz Stefaniuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

11.20 – 12.20 DYSKUSJA PANELOWA I

EPIDEMIOLOGIA
 Priorytety epidemiologiczne – wyzwania XXI wieku
 Zakażenia wielooporne – sytuacja w Polsce i Europie  Zakażenia szpitalne i bezpieczeństwo medyczne
12.20 – 12.50
MODERATOR
Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Narodowy Instytut Leków
EXPERCI
Dr n. med. Paweł Grzesiowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń
Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
Dr Kamila Ćwik, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Lek. Sergiej Źuk, Szpital Obwodowy w Brześciu (Białoruś)
Mgr Agnieszka Byś, Kierownik Laboratorium Mikrobiologii w WSZS w Białej Podlaskiej
Dr hab. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

PRZERWA KAWOWA

12.50 – 13.50 DYSKUSJA PANELOWA II

CHOROBY ZAKAŹNE
 Metody diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C  Programy lekowe dotyczące WZW
 Wyzwania stojące przed Europą Wschodnią w obszarze chorób zakaźnych
13.50 – 14.30
MODERATOR
Prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali, Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP
EXPERCI
Prof. dr hab. Robert Flisiak, Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Karol Tarkowski, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Lek. Janusz Janiec, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Lek. Swietłana Pańko, Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych nr 1, Szpital Obwodowy w Brześciu (Białoruś)

MODERATOR
Jacek Kozioł, Zastępca Redaktora Naczelnego „Forum Biznesu”
EXPERCI
Wiktor Rynowiecki, Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Piotr Pecko, Menedżer ds. Rozwoju w Transition Technologies
Marzena Strok – Sadło, Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna, Kierownik Referatu Ekosystemów Gospodarczych w Urzędzie Miasta Lublin
Walerij Czernow, Kierownik Działu Technologii Informacyjnych, Szpital Obwodowy w Brześciu (Białoruś)
Mariusz Szymański, Krajowy Kierownik Sprzedaży ECOLAB Sp. z o. o.
PODSUMOWANIE
Prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali, Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP

14.30 – 16.00 DYSKUSJA PANELOWA III

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
 Czym się „objawia” innowacyjność w szpitalach i jak skutecznie ją wdrażać?
 Innowacyjne rozwiązania dostępne na polskim rynku usług medycznych
 Wykorzystanie technologii informatycznej w wielu obszarach ochrony zdrowia
16.00 – 16.20

25 PAŹDZIERNIKA 2019
9.00 – 10.00 ZAKOŃCZENIE SZCZYTU ZDROWIA
Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza