Panie z Jaźwin wyśpiewały sobie drogę. Dziś nastąpił odbiór końcowy wykonanych robót

Dziś nastąpił odbiór końcowy robót wykonanych w ramach zadania “Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie od km 4+438 do km 6+608; odcinek od km 4+438 do km 5+308 długości 0,870 km”.
🛣 Początek i koniec zrealizowanego odcinka znajduje się w miejscowości Jaźwiny, w km 4+438 do km 5+308. Długość odcinka wynosi 870 mb. Stan drogi był niezadowalający, liczne ubytki w nawierzchni z kruszywa oraz nieregularna szerokość nawierzchni stanowiły dyskomfort podróży oraz stanowiły zagrożenie dla poruszających się tą drogą.
🏗 W ramach poprawy komfortu i bezpieczeństwa ułożono warstwę wiążącą, wykonano zjazdy na drogi gminne w technologii mas bitumicznych (4 sztuki), zjazdy na działki (19 sztuk) oraz pobocza o szerokości 1.0 m (1440 m2). W miejscach przyszłych peronów autobusowych ustawiono krawężnik (2 perony po 30 m długości).
💦 W zakresie odwodnienia założono powierzchniowe odwodnienie drogi, systemem spadków podłużnych i poprzecznych do odtworzonych rowów.
🌳 Uporządkowanie pasa drogowego wymagało wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym (rowy, pobocza) oraz wykupu części gruntów niezbędnych do realizacji zadania.
Wartość wyniosła blisko 980 tys. zł, w tym udział Powiatu Bialskiego i Gminy Biała Podlaska po 50% tej kwoty.
Na rok 2020 zaplanowano dalszy odcinek drogi do realizacji.

źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza