Ponad 80 mln na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową


Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosi w marcu nabór wniosków na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. O środki będą mogły się ubiegać samorządy oraz jednostki im podległe. Do dyspozycji beneficjentów jest ponad 80 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 16 marca.

Wsparcie skierowane jest do gmin wiejskich i miast poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Projekty w ramach konkursu mogą być bowiem realizowane tylko w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Środki będzie można otrzymać na budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych 
i wodociągowych. Punktacja wniosków w konkursie będzie premiowała gminy 
z mniejszymi dochodami na jednego mieszkańca. Brana pod uwagę będzie również m.in. liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wskaźnik zwodociągowania gminy czy gęstość zaludnienia gminy.

– Na ten nabór czekało wiele samorządów oraz spółek, w których udziały mają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, bowiem tylko one będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w tym konkursie – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Spodziewamy się dużego zainteresowania ze strony gmin.

Poziom skanalizowania polskich wsi jest nadal bardzo niski, stąd tak ważne 
są inwestycje, które przyczynią się do redukcji ścieków.

Województwo Lubelskie ma najniższy w Polsce wskaźnik skanalizowania. 
To zaledwie 53% – wyjaśnia Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa. Niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę wodno-ściekową hamuje również rozwój przedsiębiorczości oraz wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców terenów wiejskich.

Beneficjenci będą mogli składać wnioski od 16 marca do 16 kwietnia w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

materiał nadesłany

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Facebook

Pliki te pomagają nam dostarczać, zabezpieczać i usprawniać produkty Facebooka poprzez personalizację materiałów, dostosowywanie reklam i pomiar ich skuteczności oraz bezpieczniejszą obsługę użytkownika. Wykorzystywane przez nas pliki cookie mogą ulegać zmianie w miarę doskonalenia i aktualizacji produktów Facebooka. Pliki cookie mogą stosować witryny internetowe i aplikacje dostarczane przez inne spółki korzystające z produktów Facebooka (takie jak spółki, które wykorzystują w swoich witrynach i aplikacjach technologie Facebooka). Facebook wykorzystuje pliki cookie i uzyskuje informacje o tym, że użytkownik odwiedza takie witryny i korzysta z takich aplikacji, w tym informacje o urządzeniu oraz informacje o aktywności użytkownika beż żadnego dalszego działania z jego strony. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany.

c_user,datr,dpr,fr,locale,pl,pnl_data2,sb,wd,xs