Ponad 80 mln na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową


Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosi w marcu nabór wniosków na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. O środki będą mogły się ubiegać samorządy oraz jednostki im podległe. Do dyspozycji beneficjentów jest ponad 80 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 16 marca.

Wsparcie skierowane jest do gmin wiejskich i miast poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Projekty w ramach konkursu mogą być bowiem realizowane tylko w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Środki będzie można otrzymać na budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych 
i wodociągowych. Punktacja wniosków w konkursie będzie premiowała gminy 
z mniejszymi dochodami na jednego mieszkańca. Brana pod uwagę będzie również m.in. liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wskaźnik zwodociągowania gminy czy gęstość zaludnienia gminy.

– Na ten nabór czekało wiele samorządów oraz spółek, w których udziały mają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, bowiem tylko one będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w tym konkursie – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Spodziewamy się dużego zainteresowania ze strony gmin.

Poziom skanalizowania polskich wsi jest nadal bardzo niski, stąd tak ważne 
są inwestycje, które przyczynią się do redukcji ścieków.

Województwo Lubelskie ma najniższy w Polsce wskaźnik skanalizowania. 
To zaledwie 53% – wyjaśnia Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa. Niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę wodno-ściekową hamuje również rozwój przedsiębiorczości oraz wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców terenów wiejskich.

Beneficjenci będą mogli składać wnioski od 16 marca do 16 kwietnia w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3.

This slideshow requires JavaScript.

materiał nadesłany

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza