Zaangażowania 2 LBOT w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie.


Około 150 żołnierzy 2 LBOT obecnie jest już zaangażowanych w działania ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie lubelskim. Reszta stanu brygady pozostaje w stałej gotowości do działań. Lubelscy Terytorialsi współpracują z Policją, Strażą Graniczną, służbą lotniskową, wspierają wojewodów i władze samorządowe. Organizują pomoc dla kombatantów, dostarczają żywność, także edukują otoczenie i personel własny w celu ograniczenia skutków koronawirusa.

Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tadeusz Nastarowicz jest w stałym kontakcie z Wojewodą Lubelskim, władzami samorządowymi oraz innymi służbami ratowniczymi naszego regionu. Brygada jest gotowa, m.in. do udostępnienia swojego sprzętu specjalistycznego dla poszczególnych służb. Terytorialsi pozostają w stałej gotowości do zaangażowania swoich sił w opanowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Na obecną chwilę zaangażowanych jest około 150 żołnierzy 2 LBOT, a reszta stanu brygady pozostaje w 12-godzinnej lub 6-godzinnej gotowości oczekując na przydział zadań.

Wsparcie Straży Granicznej
W niedzielę, w godzinach wieczornych żołnierze z batalionów z Chełma, Zamościa oraz Białej Podlaskiej włączyli się do wspólnych działań z funkcjonariuszami Straży Granicznej na punktach kontrolnych na granicy państwa. Blisko 70 żołnierzy zostało skierowanych do placówek w miejscowościach: Bohukały, Janów Podlaski, Zbereże, Wola Uhruska, Kryłów oraz Chłopiatyn. Żołnierze realizują zadania ochrony granicy, organizacji patroli oraz rozbudowy posterunków kontrolnych.

Współpraca z Policją
W niedzielę 15 marca br. żołnierze 21 batalionu lekkiej piechoty z Lublina rozpoczęli współpracę z Policją. Ich zadania polegają na patrolowaniu punktów kwarantanny. Obecnie działają trzy zespoły na trzech kierunkach: Lublin, Bełżyce i Janów Lubelski.

Wsparcie służby lotniskowej
W gotowości do pomocy na lotnisku w Świdniku cały czas pozostają żołnierze 24 batalionu lekkiej piechoty z Chełma. W grupie tej znajdują się osoby z uprawnieniami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz ratownicy medyczni, którzy w miarę zapotrzebowania będą wspierać służbę lotniskową. Pierwsza grupa żołnierzy została skierowana na lotnisko w sobotę, 14 marca, gdzie wykonywano pomiar temperatury oraz gromadzono i segregowano karty lokalizacyjne pasażerów przylatujących do Polski. Aktualnie żołnierze pozostają w dyspozycji na wypadek obsługi lotów czarterowych.

Wsparcie kombatantów
Terytorialsi objęli opieką już blisko 40 kombatantów Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych z terenu naszego województwa. Żołnierze telefonicznie monitorują ich sytuację, a w razie potrzeby pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb, takich jak zakupy, czy transport. W tym zakresie Terytorialsi współpracują z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi te osoby.

Dostarczanie żywności
Żołnierze ze wszystkich batalionów 2 LBOT są w gotowości lub już dostarczają żywność i najpotrzebniejsze artykuły dla osób starszych, samotnych oraz objętych kwarantanną, a także dla rodzin personelu medycznego, który na co dzień jest na pierwszej linii walki z wirusem.

***
WOT w gotowości
Ponad 1800 żołnierzy WOT jest już zaangażowanych w walkę z koronawirusem.
Od środy, 18 marca br. dowództwo WOT planuje zorganizować zdalny punkt pomocy psychologicznej dla osób przebywających w kwarantannie, który będzie zbudowany z żołnierzy OT – psychologów z jednostek wojskowych WOT. Pomoc psychologiczna będzie udzielana poprzez bezpłatną infolinię telefoniczną oraz w formie czatu, całodobowo, w rytmie 3-zmianowym. Zespół będzie działał w Zegrzu, w przyszłości możliwe jest uruchomienie central regionalnych.

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY
2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza