Praca lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej w czasach pandemii

• Prawie 600 tysięcy zeznań wpłynęło do urzędów skarbowych woj. lubelskiego, a podatnikom zwrócono prawie 350 mln złotych nadpłaconego podatku.
• Ponad 800 wniosków o ulgi w spłacie otrzymały nasze urzędy, z czego
390 to wnioski powołujące w uzasadnieniu epidemię koronawirusa.
• Na przejściach towarowych z Ukrainą i Białorusią skontrolowaliśmy
i odprawiliśmy w ostatnim miesiącu ponad 70 tys. pojazdów ciężarowych

Urzędy skarbowe – elektroniczne usługi dla podatników

Od 13 marca lubelska Krajowa Administracja Skarbowa swoje zadania wykonuje w innej rzeczywistości niż dotychczas. Ze względu na sytuację związaną
z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa swoje zadania wykonujemy
z zastosowaniem dodatkowych środków ostrożności. Dlatego od tego dnia urzędy skarbowe nie są dostępne dla podatników. Zachęcamy do kontaktu elektronicznego i telefonicznego, a w każdym urzędzie skarbowym wystawiono skrzynki podawcze oraz udostępniono papierowe formularze podatkowe i inne dokumenty jakie składane są w urzędach. Nasi podatnicy dostosowali się do tej wyjątkowej, kryzysowej sytuacji. Często korzystają z kontaktu telefonicznego i e-milowego. Odbieramy codziennie kilkaset telefonów, odpowiadamy na setki e-maili.

Kwiecień co roku to czas wzmożonej pracy związanej z obsługą zeznań, podobnie jest i w tym roku. W tym czasie obsługujemy zeznania i dokładamy wszelkich starań, aby nasi podatnicy jak najszybciej otrzymali nadpłacony podatek. Dotychczas zwróciliśmy blisko 347 mln złotych. Zeznań złożono prawie
600 tysięcy, z czego prawie 514 tysięcy to zeznania złożone elektronicznie,
a prawie 80 tysięcy to zeznania papierowe. Poprzez usługę Twój e-PIT złożono ponad 150 tysięcy zeznań.

Zauważyliśmy wzmożony wpływ wniosków o ulgi w spłacie. W lutym takich wniosków wpłynęło 128, ale już w okresie od 13 marca do 3 kwietnia – 437 wniosków. Jest to teraz jedno z ważniejszych zadań urzędów, ukierunkowanych
na pomoc podatnikom.

Ruch towarowy na granicy i walka z przemytem

Na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej każdego dnia kontrolują i odprawiają setki pojazdów ciężarowych
z różnych stron świata, w tym m.in. z towarami pierwszej potrzeby. Dbają o to,
by odprawy odbywały się płynnie, a towary docierały do odbiorców bez zbędnej zwłoki. Tylko w ostatnim miesiącu na przejściach towarowych z Ukrainą
i Białorusią w woj. lubelskim funkcjonariusze odprawili w obu kierunkach ponad 70 tys. ciężarówek.

Odprawy odbywają się także w oddziałach wewnętrznych. Na rzecz granicy
i płynnego systemu odpraw każdego dnia pracują funkcjonariusze w Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) w Oddziale Celnym w Białej Podlaskiej. To tu dokonywana jest większość formalności, zwłaszcza dokumentacyjnych, związanych z międzynarodowym ruchem towarowym. Miesięcznie funkcjonariusze obsługują tysiące zgłoszeń celnych importowych, eksportowych i tranzytowych. Gdy wynika to z określonych wskazań funkcjonariusze przeprowadzają też fizyczne rewizje przewożonego towaru.

Na bieżąco poddawane kontroli są także wagony i kontenery towarowe wjeżdżające do naszego kraju. Przykładowo, tylko w Małaszewiczach – którędy wiedzie Nowy Jedwabny Szlak – w ostatnim miesiącu funkcjonariusze celno-skarbowi odprawili blisko 20 tys. wagonów towarowych.

Ale granica to nie tylko legalny obrót towarowy. Dbając o bezpieczeństwo finansowe budżetu państwa oraz bezpieczeństwo obywateli funkcjonariusze przeciwdziałają też przemytowi na teren Unii Europejskiej towarów nielegalnych (w tym wwożonych bez opłacenia należnych ceł i podatków), a także niebezpiecznych dla użytkowników. I mimo wyjątkowej sytuacji światowej – funkcjonariusze KAS cały czas spotykają się z próbami przemytu.

Najbardziej spektakularne przypadki w ostatnim miesiącu to zatrzymanie
w Oddziale Celnym w Małaszewiczach ponad 34 tys. podrabianych zabawek
oraz 2 tys. kompletów paralizatorów elektrycznych, nieposiadających żadnych certyfikatów bezpieczeństwa.

Lubelska KAS wspiera walkę z koronawirusem

Lubelska KAS aktywnie włączyła się też w działania mające na celu minimalizowanie skutków pandemii. Do szpitali oraz innych placówek w woj. lubelskim przekazaliśmy na cele dezynfekcyjne już 2,2 tys. litrów alkoholu pochodzącego z udaremnionych prób przemytu oraz z działań kontrolnych prowadzonych na terenie kraju. Służy on do dezynfekcji przedmiotów, sprzętów, pojazdów itp. W przygotowaniu są kolejne partie alkoholu dla kolejnych instytucji w naszym województwie.

Współpracujemy też z policją. Funkcjonariusze celno-skarbowi z dwóch referatów realizacji wspierają policję w pilnowaniu porządku publicznego. Sprawdzają respektowanie ograniczeń dotyczących przemieszczania i grupowania się osób, patrolują ulice, okolice punktów usługowych, miejsca rekreacji, sprawdzają także środki komunikacji pod kątem bezpiecznej liczby przewożonych pasażerów. Wszystko, by minimalizować ryzyko potencjalnych zakażeń.

Z kolei w Wielki Piątek nasi funkcjonariusze z Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin, we współpracy z funkcjonariuszami CUDO z Oddziału Celnego w Koroszczynie, odprawili 2 mln maseczek, które dotarły do Polski w nietypowy sposób, a mianowicie w samolocie pasażerskim, który przyleciał z odległego o około 8 tys. km Szanghaju. Tego typu przesyłki traktowane są przez KAS priorytetowo.

This slideshow requires JavaScript.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza