“Zabytek zadbany 2020” – wyróżnienie dla kościoła św. Piotra i Pawła w Hannie

Kościół świętych Piotra i Pawła w Hannie to laureat z województwa lubelskiego w ogólnopolskim konkursie “Zabytek zadbany 2020”, organizowanym przez generalnego konserwatora zabytków.

Laur to nagroda dla właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku dbania o zabytki.
W tegorocznej edycji w konkursie wzięły udział 63 obiekty

Kościół parafialny Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dawna cerkiew greckokatolicka w Hannie otrzymał wyróżnienie w kategorii architektury i budownictwa drewnianego. Budowla osiemnastowieczna została wzniesiona z fundacji Radziwiłłów, po likwidacji Kościoła greckokatolickiego, zmieniona na świątynię prawosławną, od 1925 r. pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Nagrodzone prace objęły m.in. wzmocnienie i konserwację konstrukcji kościoła i dzwonnicy, odtworzenie gontowego szalunku i pokrycia dachów, konserwację stolarek, a także prace konserwatorskie przy wystroju i wyposażeniu świątyni. Jury wyróżniło Parafię Rzymskokatolicką Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Hannie za prace konstrukcyjne, budowlane i konserwatorskie w zespole kościoła j wraz z dzwonnicą, przeprowadzone z poszanowaniem integralności i autentyzmu zabytku, przywracające zespołowi architektonicznemu, a także wnętrzu świątyni pierwotne wartości materiałowe i estetyczne.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza