Ślubowanie nowych funkcjonariuszy oraz Święto Policji w bialskiej komendzie

W bialskiej komendzie odbyło się w piątek uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów. Funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach insp. Wojciech Czapla Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej. Uroczystość połączona była z obchodami Święta Policji.
Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów odbyło się w piątek o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. W uroczystości uczestniczyli: Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej insp. Wojciech Czapla, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej mł. insp. Robert Winiarek, kadra kierownicza bialskiej jednostki, przedstawiciele związków zawodowych Policji i Pracowników Policji, a także Ksiądz Kapelan Marcin Gościk

Ślubowanie to najważniejsze wydarzenie w życiu zawodowym każdego policjanta. To chwila wraz z którą ślubujący stają się pełnoprawnymi funkcjonariuszami naszej formacji. Podczas uroczystości ślubowanie na sztandar Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej złożyli trzej funkcjonariusze, powtarzając za Komendantem słowa roty, ślubowali „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”

Przed nowo przyjętymi policjantami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Po nim nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej oraz Komisariacie Policji w Międzyrzecu Podlaskim. Funkcjonariusze odebrali również z rąk Pana Komendanta legitymacje i odznaki policyjne.Pan Komendant pogratulował policjantom i życzył powodzenia oraz wytrwałości w pracy zawodowej. Jednocześnie szef bialskich policjantów podkreślił, że służba w policji to honor i zaszczyt oraz oddanie drugiemu człowiekowi. Natomiast rodzinom nowych stróżów prawa życzył wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu.

Dzisiejsza uroczystość związana była również z obchodami Święta Policji. Dokładnie 24 lipca mija 101 lat od chwili gdy Sejm II RP w roku 1919 uchwalił Ustawę o Policji Państwowej. W 2020 roku obchodzimy również 95 rocznicę powołania policji kobiecej o czym Pan Komendant nawiązał w swoim wystąpieniu. Święto Policji to czas podsumowań a także nagrodzenia za ciężką, żmudną służbę i pracę funkcjonariuszy oraz pracowników naszej formacji. Jest to czas awansów i odznaczeń. W tym roku łącznie awansowanych zostało 93 policjantów. Jeden w korpusie oficerów starszych oraz jeden funkcjonariusz otrzymał awans w korpusie oficerów młodszych, 35 policjantów otrzymało awans w korpusie aspirantów, 44 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów oraz 12 policjantów w korpusie szeregowych. W tym jednak roku święto to obchodzone jest przez nas w jakże odmiennych okolicznościach.

Ze względu na zasady związane z pandemią, uroczystość miała skromniejszy charakter niż w latach ubiegłych. Niestety ze względów sanitarnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom uroczystości, tym razem odbyło się ono bez zaproszonych gości. Niemniej jednak podczas przemówienia Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej nie zabrakło słów wdzięczności i podziękowań dla władz samorządowych, prokuratury, sądu oraz służb i instytucji działających na terenie powiatu za pomoc i bardzo wysoki poziom współpracy.

Pan Komendant podziękował również policjantom i pracownikom, za służbę i pracę na najwyższym poziomie. Odniósł się również do zadań wykonywanych w czasie epidemii podkreślając, że z podziwem patrzy na zaangażowanie podległych mu funkcjonariuszy oraz gotowość do realizacji zadań stojących przed naszą formacją, w tym niełatwym czasie.

podkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza