Tag: mieszkanie

Miasto
BIAŁA samorządowa mówi “sprawdzam”

“Nie jesteśmy awanturnikami”, “nie gramy na zwłokę”, “nie jesteśmy przeciwnikami programu Mieszkanie+”
– takie hasła mogliśmy usłyszeć podczas ostatniej konferencji stowarzyszenia BIAŁA Samorządowa.
Tematy spotkania były dwa: korespondencja wymieniana z prezydentem miasta, a dotycząca wniosków
o udostępnienie do publicznej wiadomości informacji, dotyczącej realizacji rządowego programu
Mieszkanie + w Białej Podlaskiej, drugim tematem były fundusze zewnętrzne pozyskiwane przez miasto.

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza