Tag: multicentrum

Kultura
Kolejne sukcesy bialskich talentów

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Spójrz okiem artysty – Pablo Picasso” Julia Chwedoruk (11 lat)
otrzymała wyróżnienie, natomiast Maja Rycerska (10 lat), Łukasz Czeczko (10 lat) i Jan Głowacki (13 lat) kwalifikacje
do wystawy pokonkursowej. Organizatorem konkursu jest Galeria Twórczości Plastycznej Młodych
MDK “Śródmieście” we Wrocławiu.

Kultura
Dalia nagrodzona

Ostatnio do Multicentrum, mieszczącego się w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
nadeszła informacja, że w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “Krew ratuje życie – Zamość 2015”
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego w Zamościu pod Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Lubelskiego a także pod patronatem Regionalnego Centrum  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie komisja po rozpatrzeniu nadesłanych prac postanowiła przyznać II nagrodę w kategorii wiekowej do 12 lat,
uczestniczce zajęć z pracowni graficznej prowadzonej przez panią Lillę Wielgan-Michaluk, 9 letnią Dalię Gabir.

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza