Tag: odprawy

Region
Funkcjonariusze lubelskiej KAS na bieżąco odprawiają i kontrolują transporty towarowe na przejściach granicznych.

KAS na granicy państwa • Każdego dnia, mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, funkcjonariusze lubelskiej KAS na bieżąco odprawiają i kontrolują transporty towarowe na przejściach granicznych. • By granica oraz obywatele byli skutecznie chronieni KAS na bieżąco współpracuje również z innymi służbami, w tym strażą graniczną, policją oraz służbami celnymi Ukrainy i Białorusi. • […]

Region
Celnicy PL złożyli zawiadomienie do Prokuratora Generalnego

Związek Zawodowy Celnicy PL złożył zawiadomienie do Prokuratora Generalnego i poinformował
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego o możliwości popełnienia przestępstwa, określonego w art. 231 p. 1 kk,
przez część kadry kierowniczej Służby Celnej, polegającego na stosowaniu różnych form nacisku, wymuszeń,
presji oraz poleceń odstępowania od kontroli, bądź wykonywania kontroli w sposób pobieżny.

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza