Tag: Szwajcaria

Region
Szwajcarskie inwestycje w polską granicę

Kolejny już raz Izba Celna w Białej Podlaskiej skorzystała z pieniędzy pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy (SPPW). Tym razem dzięki realizacji projektu "Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych
Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego (KIK/03)” celnicy otrzymali
pięć specjalistycznych pojazdów służbowych.

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza