Tag: Szwajcarja

Krótki temat
Szwajcarzy inwestują w polską granicę

Izba Celna w Białej Podlaskiej wzbogaciła się o cztery nowe wideoendoskopy.
Zakup sfinansowano ze środków projektu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)
pt. "Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego
reagowania i zarządzania kryzysowego (KIK/03)”.

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza